Privacy verklaring

Uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang en deze willen we op geen enkele beschamen. Om uw bestelling te behandelen en u een goede service te kunnen bieden, hebben we echter enkele gegevens van u nodig.

Daarom zal Pellino in het kader van de geldende privacywetgeving, in redelijkheid, die maatregelen nemen die nodig zijn om uw vertrouwelijke informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik.

Verder verplicht Pellino zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken, op andere wijze dan voor de overeengekomen dienstverlening van Pellino noodzakelijk, tenzij wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

Terug